Vellykket jakt etter europeiske prosjektpartnere i Bratislava

Interessen for å søke om Horisont 2020-prosjekter blomstrer i Trøndelag. Følgelig tok Trøndelags Europakontor turen til Bratislava på et internasjonalt Brokerage Event, på vegne av Horisont Trøndelag. Her bygget vi allianser og søkte aktivt etter europeiske prosjektpartnere for trønderske aktører.

Seminaret samlet deltakere fra hele Europa – alle på utkikk etter relevante prosjektpartnere. Foto: Trøndelags Europakontor.

En rekke trønderske aktører retter nå oppmerksomhet mot mulighetene for å samskape ny kunnskap og finne løsninger på felles utfordringer gjennom deltakelse i EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Europakommisjonen arrangerer såkalte Brokerage Events for ulike deler av programmet. Her gis deltakerne mulighet til å identifisere potensielle partnere for samarbeidsprosjekter innenfor Horisont 2020. 

Seminaret i Bratislava fokuserte på utlysninger knyttet til tematikken Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies (SC6). Med oss i bagasjen hadde vi en bestilling fra Trøndelag om å søke solide partnere for å bygge to sterke konsortier, ett innenfor kulturarvturisme og ett innenfor demokratiutvikling. Under seminaret ble vi videre gjort oppmerksom på at norske partnere er ønsket velkomne til å delta inn i europeisk prosjektsamarbeid knyttet til migrasjon så vel som utenriks- og sikkerhetspolitikk. Disse innspillene videreformidlet vi raskt til et trøndersk publikum. Dette med hensikt om å koble på det trønderske hjemmeapparatet, og utrede om det finnes engasjement i vår region for å utforske den overnevnte tematikken videre. 

– Vi var på utkikk etter gode partnere i oppbygging av et robust konsortium for å skrive en Horisont 2020-søknad. Trøndelags Europakontor var veldig effektive, og bidro med sitt store nettverk for å koble oss til sentrale forskere i østeuropeiske land på kort tid, uttrykker Ottar Ness, professor i rådgivningsvitenskap ved NTNU. Videre konkluderer Ness med at Horisont Trøndelag sin innsats gjorde prosessen med å bygge et konsortium lettere, samt økte kvaliteten på deres arbeid. 

Foreløpig har den trønderske deltakelsen på seminaret i Bratislava resultert i initiativ til tre konkrete søknader. Samtidig utforsker vi flere andre innganger til å sikre bred trøndersk deltakelse i Horisont 2020, gjennom å granske ytterligere utlysninger av interesse.

Ivrige deltakere drøfter muligheter for videre samarbeid. Foto: Trøndelags Europakontor.