Vellykket Icebreaker event for framtidige energisamarbeid i Horisont 2020

Prosessen fram mot høstens prosjektutviklingsseminar på energi, hvor Trøndelags Europakontor er medarrangør, ble denne uka presentert på Norges Hus i Brussel. For første gang møttes også potensielle samarbeidspartnere. 

Karen Martin Perez fra Scotland Europa informerer om tidsfrister og retningslinjer for prosjektutviklingsseminaret 24. november. FOTO: Karoline Aursland

Karen Martin Perez fra Scotland Europa informerer om prosjektutviklingsseminaret 24. november.        FOTO: Karoline Aursland

Jobber du innenfor energisektoren og er på jakt etter finansiering til din idé? Kanskje har din organisasjon behov for nye samarbeidspartnere for å løse konkrete utfordringer? I så fall bør du merke deg dette: Trøndelags Europakontor, i samarbeid med ERRIN (det europeiske regions-nettverket for forskning og innovasjon), arrangerer prosjektutviklingsseminar med tema «energi» i Brussel den 24.november.

Tirsdag 15. september introduserte vi interessenter som hadde tatt turen til Brussel, for det kommende prosjektutviklingsseminaret. Direktør Richard Tuffs i ERRIN ønsket velkommen, og trakk fram betydningen av at regionskontorene aktivt tar i bruk ERRIN-nettverket, for å skape og utvikle arenaer for regionalt samarbeid. Karen Martin Perez fra Scotland Europa er en av lederne i ERRINs arbeidsgruppe for energi. Til et lydhørt publikum presenterte hun prosessen forut for prosjektutviklingsseminaret 24. november. På prosjektutviklingsseminaret vil de beste prosjektforslagene – som retter seg mot konkrete utlysninger i Horisont2020 og arbeidsprogrammet for energi, presenteres.  Aktører som kan være interesserte i å delta i prosjektene, vil også være til stede.

Tirsdagens arrangement ble avsluttet med en nettverksdel der deltakerne ble bedre kjent. Mange representanter fra regionene hadde reist til Brussel for å få med seg Kommisjonens informasjonsdager på energi 14.- 15. september. Dette var også synlig på tirsdagens arrangement, hvor representanter fra kommunesektoren, næringsliv og forskningsmiljø var til stede.

Hvorfor delta på prosjektutviklingsseminar?

Å delta på prosjektutviklingsseminaret kan lede til reelle gevinster. ERRINs arbeidsgruppe for energi holdt et liknende seminar høsten 2014. Av de ca. 10 prosjektforslagene som da ble presentert, fikk tre prosjektsøknader innvilget støtte! Deltakerne i prosjektutviklingsseminaret holder et høyt faglig nivå, og under selve seminaret vil eksperter bidra med innspill på de utvalgte prosjektideene.

Trøndelags Europakontor vil delta i den videre planleggingen og gjennomføringen av prosjektutviklingsseminaret 24. november.

Vi håper energiseminaret vekker interesse hos relevante aktører i Trøndelag!

Her kan du lese mer om prosessen for å delta på høstens prosjektutviklingsseminar.