Hvordan mobilisere offentlig aktører til å ta del i europeisk innovasjon? – Horisont Trøndelag inviterer til webinar

Er du nysgjerrig på EU-finansierte innovasjonsprosjekter? Bli kjent med flere av de gode hjelperne bak det regionale EU-nettverket Horisont Trøndelag, og la deg inspirere av trønderske aktører med erfaring fra å delta i europeisk prosjektsamarbeid.

Onsdag 25. november inviterer vi til webinar under Europadagene 2020. Etter to år med prosjektarbeid, ønsker Horisont Trøndelag å dele sin metode for bred regional mobilisering til økt deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EUs Horisont. Ved nyttår går startskuddet for EUs nye rammeprogram, Horisont Europa. I Horisont Europa legges det større vekt på innovasjon – noe som åpner opp for at flere bedrifter og offentlige aktører kan finne nye løsninger gjennom å delta i programmet.

Forbered deg allerede nå på mulighetene som kommer, og ta sikte på å styrke innovasjonskraften til din organisasjon gjennom deltakelse i europeisk kunnskapsutvikling. Horisont Trøndelag står klar for å vise vei!

Se program og meld deg på her!