Vær med å forme neste arbeidsprogram for Horisont 2020 (2018-2020)!

last ned

Kommisjonen har nylig lansert tre rådspørringer for å få inn ideer og innspill til neste arbeidsprogram for Horisont 2020 (2018-2020).

To av disse er innen nye og fremvoksende teknologier (Future and emerging technologies – FET), og gjelder FET Proactive og FET Flagships.

Siste frist for å komme med innspill er 30. april 2016. Dette er en unik mulighet til å påvirke den europeiske forskningsagendaen innen områder der Norge er i posisjon til å delta i fremtidige internasjonale forskningskonsortier.

Norges Forskningsråd oppfordrer derfor forskningsmiljøene til å bruke tid på å komme med innspill via Futurium. Miljøene står fritt til delta individuelt eller samle seg om innspill.

 

Under kan du lese mer om FET Proactive og FET Flagships:

–      New Flagshipshttps://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-flagships

o   FET flagships is science-driven, large-scale, multidisciplinary research initiative built around an ambitious unifying vision

o   FET flagships Address a grand S&T challenge requiring cooperation among a range of disciplines, communities and programmes, including both academia and industry

o   Designed to convert scientific advances into technologies and into concrete innovations that benefit Europe’s society and economy

o   Realised through a federated and sustained effort (~10 years duration)

–      FET Proactivehttps://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-proactive

o   Today, FET Proactive consists of 3 initiatives under the topic “Boosting emerging technologies” and 3 initiatives under the topic “High Performance Computing” (HPC),

o   This consultation aims to identify new ideas for game-changing future technologies that will be the basis for a future of economic growth, jobs and for a better society.

 

Dersom du har flere spørsmål, ta kontakt med nasjonale kontaktpunkt (NCP) for FET i Forskningsrådet, Cecilie Anita Mathiesen ([email protected]) eller Pål Sigurd Malm ([email protected]).