Utkast for Horisont Europas arbeidsprogram 2023-2024 er publisert

(Tekst lånt fra Norges Forskningsråd)

Kommisjonen publiserte 29. november utkast til hovedarbeidsprogram 2023-24 for Horisont Europa. Utkastene som nå er publisert vil trolig være tilnærmet identiske med det endelige arbeidsprogrammet.

Publisering av den endelige versjonen av hovedarbeidsprogrammet er noe forsinket sammenlignet med det som tidligere ble kommunisert. Kommisjonen har nå signalisert at den endelige versjonen av hovedarbeidsprogrammet blir publisert i løpet av første halvdel av desember 2022. 

Førpubliseringen omfatter følgende delområder i Horisont Europa:

Tverrgående:

 • Generell introduksjon
 • Generelle vedlegg
 • Samfunnsoppdrag (missions)
 • Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet

Søyle én: Fremragende forskning

 • Marie Skłodowska-Curie Actions
 • Forskningsinfrastruktur

Søyle to:

 • Klynge 1: Helse
 • Klynge 2: Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
 • Klynge 4: Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet
 • Klynge 5: Klima, energi og mobilitet
 • Klynge 6: Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø

Søyle tre:

 • Økosystemer for innovasjon

Det er foreløpig ikke publisert utkast til arbeidsprogram for klynge 3 i søyle to: Samfunnssikkerhet. Det skyldes at det på dette området er uenighet mellom medlemslandene og Kommisjonen om budsjett. Det arbeides for å finne en løsning, slik at arbeidsprogrammet for klynge 3 kan publiseres sammen med de øvrige områdene som inngår i hovedarbeidsprogrammet.

Ta gjerne kontakt med Forskningsrådets NCP-er dersom du har spørsmål om arbeidsprogrammene.