Trondheimsbedrift får EU-støtte til å digitalisere banksektoren

Trondheimsbedriften Signicat har mottatt EU-støtte for å opprette en løsning for etablering av kundeforhold på nett innenfor bank- og finanssektoren. Tanken er at dette kan bli nyttig for banker i hele Europa.

– Prosjektet er helt i startfasen, og har mottatt støtte for å undersøke hvor gjennomførbart det er, sier Gunnar Nordseth. Han er daglig leder i Signicat, som har

spaceship

Signicat har spesialisert seg på skybaserte løsninger for å forenkle innlogging, identifisering og elektronisk signering for web og mobil. Illustrasjon: Signicat

hovedkontor i Trondheim, og har totalt 60 ansatte fordelt rundt på ulike kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland.

– EU antar at dette vil kunne bli en attraktiv tjeneste for europeiske banker, legger Nordseth til.

Signicat ble etablert i 2007, og er i dag blant de ledende aktørene i Europa innen elektronisk identitet og elektronisk signering. Selskapet har spesialisert seg på skybaserte løsninger på tvers av landegrenser og forenkler innlogging, identifisering og elektronisk signering for web og mobil.

Bestemmer organiseringen selv
Prosjektet deres har mottatt støtte fra instrumentet for små og mellomstore bedrifter (SMB-instrumentet) under EUs innovasjon- og forskningsprogram Horisont 2020.

En av fordelene med SMB-instrumentet er at bedriftene som søker ikke nødvendigvis må ha et prosjekt med forskjellige partnere, men at bedriften selv kan organisere prosjektet sitt etter eget behov.

Signicat har ingen andre partnere involvert i sitt prosjekt, og har fått støtte for det som kalles første fase, der bedrifter får tilskudd for å undersøke hvor gjennomførbart prosjektet er. Beløpet de har fått tilsvarer 70 prosent av forventete prosjektkostnader.

– Å få støtte til fase én er en stor oppmuntring og vi planlegger selvfølgelig å søke om fase to når vi kommer så langt, sier Nordseth.

I fase to får bedrifter støtte til å utvikle prosjektideene sine og til å forberede seg på å kommersialisere dem.

gunnar-colors

Gunnar Nordseth er daglig leder i det Trondheimsbaserte firmaet. Foto: Signicat

Én ukes arbeid
Mange bedrifter utrykker ofte bekymring over at Horisont 2020-søknader krever veldig mye arbeid og at de ikke har kapasitet til å gjøre dette på en god nok måte. Nordseth sier imidlertid at Signicat ikke har brukt mer enn ett ukeverk på sin søknad.

– Grunnen til at vi brukte såpass lite tid er at SMB-instrumentet er en mye enklere prosjekttype sammenlignet med klassiske Horisont 2020-prosjekter, sier han.

– Det vanskeligste med selve søknadsprosessen var å estimere virkningen (impact) til prosjektet, og å kvantifisere markedspotensialet og å få skrevet dette inn i søknaden på en måte som gjør at man når gjennom, legger Nordseth til.

Ifølge EU-kommisjonen skal bedrifter som får støtte under SMB-instrumentet ha innovative prosjekter som potensielt kan bidra til at bedriften vokser og ekspanderer til andre land, både i Europa og utenfor.

I arbeidet med å utforme søknaden sin til Horisont 2020, har Signicat fått svært god hjelp av Innovasjon Norge, ifølge Nordseth.