Trønderske kommuner bør se til Europa for å bygge kunnskap

– Offentlig sektor og vårt velferdssamfunn vil stå overfor store utfordringer i tiden som kommer. For å finne nye, innovative løsninger oppfordrer nettverket Horisont Trøndelag til å se i retning Europa, skriver prosjektleder Sidsel Trønsdal og daglig leder ved Trøndelags Europakontor Heidi Fossland i en kronikk publisert i Adresseavisen 30. januar.

Kronikken ble publisert i Adresseavisen 30. januar.

Offentlig sektor i flere europeiske nasjoner deler i stor grad de samme utfordringene som offentlig sektor her i Norge. Følgelig utforskes nå nye løsninger både i Trøndelag og i mange europeiske regioner. For å styrke vår innovasjonskraft i offentlig sektor bør Trøndelag ta del i den europeiske kompetansebyggingen. Vi må være smartere. Vi må være mer effektive. Vi må være mer innovative.

EUs program forskning og innovasjon, Horisont 2020, med et totalt budsjett på rundt 725 milliarder kroner, tilbyr gode finansieringsmuligheter. Like viktig er imidlertid at programmet innebærer et enormt potensial for kunnskaps- og kompetanseutveksling mellom trønderske og europeiske aktører. Det regionale EU-nettverket Horisont Trøndelag arbeider målrettet med å mobilisere trønderske lag. Dette for å stimulere til bred regional deltakelse i Horisont 2020-prosjekter.

 – For oss i Trøndelag kan dette danne grobunn for et godt europeisk nettverk, samt gi oss et solid omdømme i Europa, oppsummerer Trønsdal og Fossland.

Les hele kronikken i Adresseavisen fra 30. januar.