Trøndelag: Aktiv i Europa, men kan bli bedre

Trøndelag tar aktivt del i flere EU-programmer og er på mange områder landsledende når det gjelder slik deltakelse. Likevel er det fortsatt rom for forbedring, særlig på kulturfeltet.

Dette viser tall fra årets Europabarometer, som vi i oktober samlet inn for andre gang. Her har vi sett på trøndersk og norsk deltakelse i blant annet forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, utdannings- og ungdomsprogrammet Erasmus+, og EUs program for de kulturelle og kreative sektorene, Kreativt Europa.

Oktober-tallene viser at Norge er på 13. plass av alle de 185 landene som deltar i Horisont 2020 når det gjelder innvilget støtte, opp to plasser fra samme tid i fjor. Norske søkere har nå fått totalt 349,4 millioner euro i støtte til ulike prosjekter, og andelen søknader som har blitt godkjent er på 14,8 prosent.

h2020-pr-fylke3

Norge ligger på 13. plass over innvilget støtte i Horisont 2020

I det som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – der 80 milliarder euro skal deles ut i perioden 2014-2020 til prosjekter som kan bidra til økonomisk vekst og økt sysselsetting – har norske søkere derfor lyktes noe oftere i kampen om prosjektmidler enn sine likesinnede i de to landene som får mest støtte, Tyskland og Storbritannia. Der er suksessraten på henholdsvis 14,1 og 14,4 prosent.

Sør-Trøndelag på topp

De fylkene i Norge som mottar mest støtte fra Horisont 2020 er de som har store universiteter og sterke forskningsmiljøer, og også i år er Sør-Trøndelag på topp.

h2020-pr-fylke4

Sør-Trøndelag mottar mest Horisont 2020 støtte i hele Norge.

Med SINTEF og NTNU i førersetet – som er på første- og tredjeplass på landsbasis over organisasjoner som har mottatt støtte – har Sør-Trøndelag nå fått godkjent 15,8 prosent av søknadene sine, og fått innvilget over 93 millioner euro i prosjektstøtte.

Dette er betydelig bedre enn Oslo, som er på annenplass i Norge med omtrent 20 millioner euro mindre i mottatt støtte, og en suksessrate på 12,6 prosent.

Men det er ikke bare offentlige utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter som får støtte under Horisont 2020. I oktober var det 15 bedrifter i Trøndelag som deltok på totalt 20 ulike prosjekter som er støttet av programmet. Dette er en økning fra 10 bedrifter og 12 prosjekter på samme tid i fjor.

Samlet sett, har de trønderske bedriftene nå fått innvilget totalt 7,8 millioner euro i støtte, en oppgang fra 5,2 millioner euro i oktober i fjor.

Av prosjektmidlene som er bevilget norske aktører, har de i Trøndelag mottatt hele 26,9 prosent. Kun 9 prosent av Norges befolkning bor i Trøndelag, så i forhold til folketallet er vi derfor helt klart den regionen i Norge som har lykkes best i Horisont 2020.

Og det er ikke bare penger til ulike innovasjons- og forskningsprosjekter Trøndelag får ved slik deltakelse. Med på kjøpet får man kompetanseutvikling, forbedrede språkkunnskaper og mulighet til å delta i internasjonale nettverk og knytte nye kontakter. Alt dette kan være veldig viktig for videre utvikling, både for enkeltindividene som deltar, og for bedriftene og organisasjonene de representerer.

Utdanning og mobilitet

Erasmus+ støtte fordelt mellom fylkene inkludert høyere utdanning.

Med NTNU i spissen – som sender et stort antall studenter på utveksling til andre land i Europa med et Erasmus-stipend i baklomma – er Sør-Trøndelag også i år best i landet når det kommer til utdanningsmobilitet og europeisk utdannings- og opplæringssamarbeid under Erasmus+.

Hvis man hadde fordelt støtten gitt til trønderske aktører under dette programmet likt på alle innbyggerne i Sør-Trøndelag, ville de alle fått 97 kroner hver. Dette er betydelig mer enn hva både den gjennomsnittlige Oslo-boer ville fått – 56 kroner – og mer enn tre ganger så mye som landsgjennomsnittet, på 30 kroner.

Nesten 153 millioner kroner har i år blitt bevilget til norske aktører under Erasmus+, og av dette har 23 prosent gått til Trøndelag. Dette er en økning på 4,4 prosentpoeng sammenliknet med samme tid i fjor.

Kultursinke

Når det kommer til kultur og media derimot, så har Trøndelag et stort forbedringspotensial. Blant de norske aktørene som deltar i de 16 forskjellige kulturprosjektene som mottar støtte under Kreativt Europa, EUs program for de kulturelle og kreative sektorene, så er det ingen trøndere. Det var det heller ikke i fjor.

Av medieprosjektene som har mottatt støtte under dette programmet, er det nå to trønderske aktører. De har i år fått innvilget bare 4,4 prosent av den norske potten, som er på rundt 2,4 millioner euro totalt. Dette er bare halvparten av den andelen folketallet i Trøndelag skulle tilsi.