Tre nye kursmuligheter for deg som vil bli bedre på Horisont Europa!

I november arrangerer Forskningsrådet tre kurs i Trondheim med fokus på ulike områder i Horisont Europa for deg som ønsker å utvikle dine ferdigheter og innsikt innen blant annet prosjektledelse, formelle avtaler og betydningen av gode formidlingsstrategier i prosjektet. 

Kursene er gratis, men påmelding er bindende. Kursene er gratis, og avholdes på ulike steder i Trondheim. Påmelding er bindende. 

 

16.-17. november – Master of Project Management and Reporting in Horizon Europe 

Dette kurset er for deg som ønsker å bli en god prosjektleder for et EU-prosjekt. Kurset fokuserer på samarbeidsprosjektene i Horisont Europa og Horisont 2020. Vi gjennomgår Grant Agreement og Consortium Agreement, to viktige premissgivere for EU-prosjekter, og du lærer hvordan en god konsortieavtale kan være et svært godt verktøy for prosjektleder.

Deretter tar vi for oss hvordan man kan styre innovasjonsaktivitetene i et prosjekt for å få mest mulig ut av prosjektet. Vi gjennomgår også intellektuelle rettigheter og hvordan man kan beskytte disse. Vi ser på muligheter for kommersiell utnyttelse av prosjektresultater og hvordan man utvikler en business plan for  å få resultatene ut i markedet.

Dag 2 av kurset fokuserer på den løpende rapporteringen; periodisk rapportering og sluttrapportering som skal gjøres i et prosjekt, samt granskningsmøter. Forskjellene mellom Horisont Europa og Horisont 2020 vil bli gjennomgått.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media. 

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

 

22. november – Grant Agreement, Consortium Agreement and the other related legal documents in Horizon Europe

Kurset gir deg innsikt i de formelle avtalene knyttet til Horizon Europe-prosjekter. Dette er viktig informasjon ikke bare for koordinatorer av Horizon Europe-prosjekter, men like viktig for prosjektpartnerne.

Vi vil gå gjennom den formelle kontrakten med EU-kommisjonen; The Grant Agreement. Vi vil også gå gjennom andre viktige dokumenter og avtaler som du trenger, som konsortieavtalen mellom prosjektpartnerne og også andre nyttige dokumenter som intensjonsavtalen og forpliktelsesbrev. Vi vil også gå gjennom mulige utfordringer som kan oppstå i et prosjekt, og hvordan dette kan håndteres eller til og med forebygges ved å inkludere beskrivelser av hvordan slike situasjoner kan håndteres i Konsortialavtalen.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

Horisont Europa-kursene våre er delt inn i fem overordnede kategorier (A-E) og i tre nivåer (1-3). Les mer om de ulike kursene.

 

23. november – Dissemination, Exploitation, and Innovation in Horizon Europe 

Kurset vil hjelpe deg til å få mest mulig ut av ditt foreslåtte prosjekt, og øke sjansene for å skape en reell vitenskapelig og samfunnsmessig påvirkning fra prosjektet.

Betydningen av formidling, utnyttelse og innovasjon vil bli forklart. Du vil lære ulike tilnærminger for å utvikle og beskrive formidlingsstrategier og utvikle strategier for utnyttelse av prosjektets resultater. Du lærer også hvordan du kan skreddersy budskapene dine til ulike målgrupper. Vi viser også noen eksempler fra virkelige prosjekter som inspirasjon.

Les mer om de ulike kursene.