Transport

Effektiv transport er et viktig grunnlag for både mobilitet, sysselsetting, vekst og global eksport, og det er viktig å finne løsninger som hindrer ulykker og senker oljebruken.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer for transport i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: