Innlegg merket ‘Sirkulærøkonomi’

Forum om sirkulær- og bioøkonomi skapte stort engasjement

I Trøndelag er interessen for sirkulær- og bioøkonomi stor. Dette så vel blant næringslivsaktører og FoU-miljøer som offentlige myndigheter. Sirkulærøkonomi står også på dagsordenen i EU, hvor det nå satses på å etablere mer bærekraftige samfunn. Kan et tverrsektorielt lag fra Trøndelag utvikle de nødvendige løsningene for å imøtekomme EUs ambisjoner om en grønnere fremtid?

Les mer

Invitasjon til forum om sirkulær- og bioøkonomi

Ønsker du å bli med på å søke om EU-midler til et offentlig-privat samarbeid om sirkulær- eller bioøkonomi? Hold av tirsdag 28. mai kl. 10.00-13.00! Horisont Trøndelag inviterer til forumsmøte i Rådhuset i Trondheim, for å diskutere mulige EU-søknader.

Les mer

Horizon 2020 Circular Economy Brokerage Event

Do you have a project in mind within the circular economy and need partners or funding? Looking to join an existing consortia? Find project partners for future H2020 projects – come to our matchmaking event in Brussels! The event is held just before the info days on the upcoming environment calls in Horizon 2020 organized by the…

Les mer

Horizon 2020 Circular Economy Brokerage Event

Do you have a project in mind within the circular economy and need partners or funding? Looking to join an existing consortia? Find project partners for future H2020 projects – come to our matchmaking event in Brussels! The event is held just before the info days on the upcoming environment calls in Horizon 2020 organized by the…

Les mer

Matchmaking og konferanse om sirkulærøkonomi og Horisont 2020

Interessert i å bli med på et samarbeidsprosjekt innen sirkulærøkonomi? Kom på matchmaking i Oslo 19. september! Sirkulærøkonomi er et av flere tverrgående fokusområder i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og gir store forretningsmuligheter for europeisk næringsliv. På dette arrangementet, som vil finne sted på DOGA i Hausmannsgate 16 i Oslo 19. september fra…

Les mer

Matchmaking og konferanse om sirkulærøkonomi og Horisont 2020

Interessert i å bli med på et samarbeidsprosjekt innen sirkulærøkonomi? Kom på matchmaking i Oslo 19. september! Sirkulærøkonomi er et av flere tverrgående fokusområder i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og gir store forretningsmuligheter for europeisk næringsliv. På dette arrangementet, som vil finne sted på DOGA i Hausmannsgate 16 i Oslo 19. september fra…

Les mer

Workshop og møteplass om muligheter i Horisont 2020 innen sirkulær økonomi

Er du nysgjerrig på hva slags muligheter som finnes for EU-støtte til prosjekter innen sirkulærøkonomi? 4. september arrangerer EU-nettverket FINN-EU og Norges Forskningsråd workshop og møteplass for offentlig sektor og instituttsektoren med interesse for prosjekt- og samarbeidsmuligheter innen sirkulær økonomi. Ny påmeldingsfrist: 24. august! Som deltaker på workshopen får du: Vite mer om muligheter innen…

Les mer

Workshop og møteplass om muligheter i Horisont 2020 innen sirkulær økonomi

Er du nysgjerrig på hva slags muligheter som finnes for EU-støtte til prosjekter innen sirkulærøkonomi? 4. september arrangerer EU-nettverket FINN-EU og Norges Forskningsråd workshop og møteplass for offentlig sektor og instituttsektoren med interesse for prosjekt- og samarbeidsmuligheter innen sirkulær økonomi. Ny påmeldingsfrist: 24. august! Som deltaker på workshopen får du: Vite mer om muligheter innen…

Les mer