Innlegg merket ‘matchmaking’

Helse i Horisont 2020: Informasjonsdag og matchmaking

Forskningsrådet, Norway Health Tech og Innovasjon Norge inviterer 16. januar forskere og næringsliv til en informasjonsdag og matchmaking med fokus på nye samarbeidsmuligheter innen helse i Horisont 2020. Arrangementet vil finne sted i Forskningsrådets lokaler på Lysaker, like utenfor Oslo. Tid: 16. januar, fra klokken 09:00-15:30. Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker. Mer informasjon og påmelding…

Les mer

Helse i Horisont 2020: Informasjonsdag og matchmaking

Forskningsrådet, Norway Health Tech og Innovasjon Norge inviterer 16. januar forskere og næringsliv til en informasjonsdag og matchmaking med fokus på nye samarbeidsmuligheter innen helse i Horisont 2020. Arrangementet vil finne sted i Forskningsrådets lokaler på Lysaker, like utenfor Oslo. Tid: 16. januar, fra klokken 09:00-15:30. Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker. Mer informasjon og påmelding…

Les mer

Matchmaking og konferanse om sirkulærøkonomi og Horisont 2020

Interessert i å bli med på et samarbeidsprosjekt innen sirkulærøkonomi? Kom på matchmaking i Oslo 19. september! Sirkulærøkonomi er et av flere tverrgående fokusområder i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og gir store forretningsmuligheter for europeisk næringsliv. På dette arrangementet, som vil finne sted på DOGA i Hausmannsgate 16 i Oslo 19. september fra…

Les mer

Matchmaking og konferanse om sirkulærøkonomi og Horisont 2020

Interessert i å bli med på et samarbeidsprosjekt innen sirkulærøkonomi? Kom på matchmaking i Oslo 19. september! Sirkulærøkonomi er et av flere tverrgående fokusområder i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og gir store forretningsmuligheter for europeisk næringsliv. På dette arrangementet, som vil finne sted på DOGA i Hausmannsgate 16 i Oslo 19. september fra…

Les mer