Innlegg merket ‘Horisont Europa’

Finn riktig prosjektpartner gjennom vårt Horisont Europa matchmaking-seminar

31. mai-1. juni og 3.-4. juni arrangerer ERRIN, Norges forskningsråd og EU-nettverkene FINN EU, Horisont: Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag et skreddersydd, digitalt matchmaking-seminar. Dette for å hjelpe offentlige aktører, FoU-miljø og næringsliv til å finne europeiske prosjektpartnerne for kommende utlysninger innen klynge 5 og 6 i Horisont Europa-programmet.

Les mer

Velkommen til kick-off for Horisont Europa!

EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (2021-2027) skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Mandag 8. mars inviterer Nord universitet, EU-nettverk Nordland, Horisont Trøndelag, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Nord-Norges Europakontor og Trøndelags Europakontor til digital kick-off for forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor.

Les mer

Mobilisering til å ta del i europeisk innovasjon steg for steg – Webinar under Europadagene 2020

Etter to år med prosjektarbeid, ønsker Horisont Trøndelag å dele sin metode for bred regional mobilisering til økt deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EUs Horisont. Er du nysgjerrig på EU-finansierte innovasjonsprosjekter? Ta en titt på webinaret, bli kjent med flere av de gode hjelperne bak det regionale EU-nettverket, og la deg inspirere av trønderske aktører med erfaring fra å delta i europeisk prosjektsamarbeid.

Les mer

Horisont Trøndelag – Regional lagbygger for europeisk innovasjon i offentlig sektor

Ved nyttår går startskuddet for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. I Horisont Europa ligger det store muligheter for både norske forskere, bedrifter og offentlige aktører. Horisont Trøndelag utgjør en regional møteplass, og tilbyr oppfølging og kompetanseheving for deg som ønsker å delta i Horisont Europa. Vi oppfordrer særlig offentlig sektor til å styrke sin innovasjonskraft gjennom å ta del i europeisk prosjektsamarbeid!

Les mer