Spent på forskningsinfrastruktur i det nye arbeidsprogrammet? Kom til Brussel på informasjonsdag!

Det europeiske nettverket for nasjonale kontaktpunkt på forskningsinfrastruktur (RICH 2020) arrangerer 30. november informasjonsdag om det nye arbeidsprogrammet for forskningsinfrastruktur i Horisont 2020.

Det nye arbeidsprogrammet for forskningsinfrastruktur i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, for perioden 2018 til 2020,  har blitt publisert og er tilgjengelig hos Europakommisjonen her. Informasjonsdagen vil dekke tradisjonell og digital forskningsinfrastruktur. Spesifikke programposter er presentasjon av utlysninger, diskusjon av tidligere prosjekter, støttetjenester, samt parallelle diskusjoner om spesifikke utlysninger.

Inforamsjonsdagen foregår i Brussel på Bedford Hotel & Congress Center fra 09:00 til 16:30

Du finner fult program og påmeldingslenke her