Søk reisestøtte fra Forskningsrådet!

Har du et godt prosjektforslag til EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020? Da er muligheten stor for at du kan få reisestøtte fra Forskningsrådet i søknadsprossen.

Forskningsrådet gir økonomisk støtte til norske institusjoner og bedrifter som ønsker å delta på arrangementer som gir økt kunnskap om Horisont 2020. Målet med arrangementene må være å få tilgang til nye nettverk, gjennom å profilere seg som attraktiv partner i fremtidige Horisont 2020-søknader.

Hvordan få reisestøtte fra Forskningsrådet?

Antatt tilgjengelige midler ligger på 5 millioner kroner. Utlysningen er åpen til alle midlene er brukt opp. Det er mulig å sende inn en samlet søknad for alle som reiser fra samme virksomhet. Søknadsskjemaet sendes inn via Forskningsrådets søknadssystem, hvor man oppretter en bruker. Det skal ikke ta lang tid å legge inn de nødvendige dataene i søknadsmodulen, og fylle ut skjemaet. Et godt tips er å kikke på FAQ-lenken Ofte stilte spørsmål, og eventuelt ta kontakt med Hilde Garegg Gårdsmoen dersom det er behov for videre veiledning.

Legg merke til at det ikke er mulig å søke om støtte til reiser som allerede er gjennomført. Søknader bør derfor sendes inn forløpende.

I denne filmen får du vite mer om hva du kan få støtte til. Mer informasjon om Forskningsrådets reisestøtteordningen finner du gjennom å følge denne lenken.