Små og mellomstore bedrifter

Gode ideer må bli plukket opp av brukere, kunder og markedet før de kan endre samfunnet, og små og mellomstore bedrifter er et bindeledd mellom de gode ideene og markedet.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer for små og mellomstore bedrifter i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer innenfor Konkurransedyktig næringsliv: