Sirkulær økonomi – muligheter i Horisont 2020

Har du en prosjektidé som kan bidra til mer effektiv ressursbruk? Da finnes det prosjektmidler å hente i Horisont 2020.

I desember i fjor la EU-kommisjonen fram en handlingsplan på sirkulær økonomi som skal bidra til mer effektiv bruk av ressursene vi har tilgjengelig i Europa. Overgangen til en sirkulær økonomi innebærer at avfall blir sett på som en ressurs som kan gjenbrukes, resirkuleres eller repareres slik at det kommer til nytte på nye måter. Dette krever nye og innovative løsninger, noe Kommisjonen ønsker å bidra til gjennom blant annet finansiering via Horisont 2020.

To utlysninger med frist i 2017

Følgende utlysninger i Horisont 2020 er knyttet til temaet sirkulær økonomi og har frist i 2017:

Disse utlysningene er en del av arbeidsprogrammet for tverrgående aktiviteter (crosscutting activities). Utlysningene er av typen «innovation actions», som vil si at prosjektene på en eller annen måte skal bidra til å skape nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Typiske aktiviteter er utvikling av prototyper, testing og demonstrasjoner.

Begge utlysninger har en to-trinns søknadsprosess, med første frist 7. mars 2017 og andre frist 5. september 2017. Innovation actions har en finansieringsrate på 70 prosent.

Se presentasjonen om utlysningene innen sirkulær økonomi som ble holdt under Kommisjonens informasjonsdag her.

Blir viktig i neste arbeidsprogram

Kommisjonen har gitt signaler om at sirkulær økonomi vil bli et viktig tema i det neste arbeidsprogrammet som går fra 2018-2020. Det er også grunn til å tro at det vil inkluderes i det neste rammeprogrammet som skal avløse Horisont 2020.

Her kan du lese om ti prosjekter innen sirkulær økonomi som har fått støtte fra EU.