SINTEF inviterer Trøndelag til å ta del i grønn innovasjon

Den europeiske grønne giv er en kraftfull vekststrategi som skal gjøre Europa klimanøytralt innen 2050. I tråd med strategien, lyser EU nå ut forsknings- og innovasjonsprosjekter til verdi 100 milliarder euro. SINTEF mener at Trøndelag har alle forutsetninger for å lykkes med å ta del i denne satsingen. Derfor inviterer forskningsinstituttet regionens aktører til samarbeid om innovasjon for en grønnere fremtid.

Bård Wathne Tveiten, markedsdirektør innen EU-forskning og innovasjon i SINTEF, oppfordrer Trøndelag til å ta aktivt del i den europeiske grønne giv.

Ønsker du mer informasjon om Trøndelag sine fortrinn? Ta en titt på SINTEFs kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen her.