SINTEF Energi åpner kontor i Brussel for å syreteste forskningen sin

Den 22. september feiret NTNU, Universitetet i Bergen og SINTEF Energi åpningen av egne kontorer i Brussel. Petter Støa blir SINTEF sin representant, og kom innom Trøndelags Europakontor for å fortelle om hvordan SINTEF skal bli et verdensledende forskningsinstitutt.

Petter Støa besøkte Trøndelags Europakontor FOTO: Maurits Ovren

Petter Støa på besøk hos Trøndelags Europakontor
                                                        FOTO: Maurits Ovren

Petter støa er forskningsdirektør i SINTEF Energi, og målsetningen om å bli et verdensledende forskningsinstitutt innebærer blant annet at SINTEF skal kunne konkurrere om oppdrag med ledende forskningsmiljøer i Europa.

I dag er SINTEF den største uavhengige forskningsorganisasjonen i Skandinavia med mål om å være i forkant på sine fokusområder: olje og gass, havromsteknologi, helse og velferd, fornybar energi og muliggjørende teknologier. SINTEF er avhengig av tilgang på finansiering for sine prosjekter, og er vant til å konkurrere om prosjektfinansiering. I 2014 kom 90 prosent av omsetningen fra oppdrag SINTEF vant i åpen konkurranse og 17 prosent av omsetningen fra internasjonale kontrakter.

Nå vil SINTEF øke innsatsen opp mot EU, og tiltrekke seg flere gode samarbeidspartnere fra hele Europa.

– Hvis man ser på hvor mye den norske regjeringen har sagt at de skal hente hjem igjen fra Horisont 2020, så har SINTEF Energi faktisk overprestert. Men målet vårt, og det vi må forholde oss til, er å hente inn like mye i forskningsfinansiering fra EU som fra Norge. Å delta i europeiske forskningsprosjekter er en syretest for kvaliteten på forskningen vår.

Ønsker å sette agendaen i EU

Samarbeid med Forskningsrådet i Norge har bidratt til beslutningen om å åpne kontor i Brussel. I Norge har SINTEF vært aktive i dugnaden med å lage en best mulig forskningsagenda for de nasjonale forskningsprogrammene.

– En av årsakene til at vi kommer ned hit er at vi vil prøve det samme her, sier Støa.

I Horisont 2020 er det Strategic Energy Technology-planen som setter forskningsagendaen innenfor energifeltet.  For å være med på å sette agendaen har alle de store forskningsinstituttene gått sammen i nettverket European Energy Research Alliance (EERA), hvor Støa jobber med å forberede møtene til styret.

Gjennom EERA deltar SINTEF på hovedarenaen for diskusjon mellom de største europeiske forskningsinstituttene og er med på dialogen med Kommisjonen og medlemslandene.

– Det er også god arena for å finne partnere når utlysningene fra Horisont 2020 kommer.

SINTEF Energi er også tungt inne i de faglige programmene under EERA, hvor de koordinerer to programmer og er med på ni. Til sammen er SINTEF med på 14 av 17 programmer.

Dyrt med norsk deltagelse

SINTEF trenger fullfinansiering av sine forskningsprosjekter, noe som kan skape utfordringer. Det kan koste 2-3 ganger så mye å engasjere SINTEF sammenlignet med lignendeforskningsinstitusjoner i Europa.

-Det er klart at vi blir presset til å kutte budsjettet vårt av partnere i Europa. Selv om Norge bidrar relativt sett med like mye penger som vi tar ut er det ikke slik det oppleves for våre partnere.

For å imøtekomme denne utfordringen stiller Forskningsrådet opp med et sikkerhetsnett gjennom STIM-EU ordningen. Slik unngår forskningsinstitusjonene å gå med tap.

SINTEF er ikke det største forskningsinstituttet i Europa, men har mer forskningserfaring med og for industrien enn de fleste andre organisasjoner.  Denne erfaringen kan gi SINTEF en fordel i kampen om prosjektmidlene i Horisont 2020.

Denne artikkelen ble skrevet av Maurits Ovren for Horisont 2020 Trøndelag.