Sikkerhet

Sikkerhetsbildet i Europa har endret seg i stor grad de siste tiårene, og for å skape sikkerhet trengs en ambisiøs, koordinert og holistisk fremgangsmåte.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer for sikkerhet i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: