Sett av 28. august! Technoport arrangerer innovasjonsfrokost med tema «Internet of Things»

Sparc-480x250 (1)Technoport skal i samarbeid med Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen arrangere en serie innovasjonsfrokoster høsten 2015.  Tema vil gjenspeile internasjonale trender knyttet til innovasjon og kommersialisering av teknologi. Det første frokostmøtet arrangeres 28.august i Trondheim og vil ha fokus på Gullrushet mot tingenes internett. Frokosten er en del av Trondheim Playground, en gratis festival med fokus på innovasjon, teknologi og kreativitet 26.- 29.august.

En lavterskel møteplass

Technoport er en medlemsorganisasjon som arrangerer seminar og konferanser for å stimulere til mer innovasjon og kunnskapsdeling mellom næringsliv og akademia. Arrangementene skal være aktive møteplasser for entreprenører, bedrifter, investorer, studenter og forskere. For å oppnå kunnskapsbasert innovasjon trengs det god samhandling mellom forskning og industri.

Slike møteplasser er med på å senke terskelen for regionalt samarbeid rundt løsninger på den teknologiske utviklingen og utfordringer Norge og Europa står ovenfor. Horisont 2020-Trøndelag ser fram til å delta på høstens arrangementer, og håper dette kan være en arena for videre nettverksbygging.

The Internet of Things

Vi står ovenfor en verden i endring, hvor sammenslåingen av fysiske og virtuelle verdener skal skape gode løsninger for fremtiden. I følge Gartner, Inc., en verdensledende forskningsinstitusjon på informasjonsteknologifronten, vil 25 billioner «ting» være koblet sammen via internett innen 2020. Denne utviklingen kalles ofte Internet of Things, eller Internet of Everything. Det skal investeres store summer i Internet of Things, og dette kan det trønderske teknologimiljøet dra nytte av. NTNU har allerede opprettet et eget laboratorium som forsker på nye og fremtidsrettede løsninger knyttet til Internet of Things – NTNU Internet of Things (NINOT).

Under Technoports innovasjonsfrokost den 28.august, vil trønderske teknologimiljøer kunne møtes på tvers av sektorer i en uformell setting. Internet of Things er et tema som spenner bredt, og har et tydelig internasjonalt perspektiv. Nye løsninger og teknologi på dette område vil være avgjørende for Norges og Europas fremtidig konkurransekraft i viktige industri- og samfunnssektorer. Horisont 2020-Trøndelag vil være tilstede på Innovasjonsfrokosten 28.august for å delta i diskusjonen, og komme med innspill der ideer kan ha relevans for kommende EU-prioriteringer i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Produksjon, transport, energi, helse, smarte bygninger og smarte byer, er alle eksempler på områder hvor Internet of Things vil spille en viktig rolle.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

I denne linken finner du program og påmelding!

Denne saken er skrevet av Sunniva Tusvik for Horisont 2020 Trøndelag