Samskaping med Europa i fokus under årets Trøndelagsmøte

Offentlig sektor i Trøndelag står overfor et behov for omstilling gjennom nyskaping. Dette er ikke unikt. Mange europeiske regioner deler de samme utfordringene som Trøndelag. EU ønsker å finne løsninger som kan demme opp for dagsaktuelle samfunnsutfordringer gjennom å stimulere til forskning og innovasjon. Under et side-event tilknyttet Trøndelagsmøtet tok Horisont Trøndelag sikte på å mobilisere regionen til å stå sammen med Europa om innovasjon i offentlig sektor.

Oppmøtet var solid da Horisont Trøndelag inviterte til et side-event under Trøndelagsmøtet 2020 på Hell. Formålet med arrangementet var å bygge trønderske lag basert på utfordringer i offentlig sektor og Horisont 2020-utlysninger. På dagsordenen sto sirkulærøkonomi med fokus på plast- og møbelindustri, inkludering av migranter i lokalsamfunn og bærekraftig lufttransport. Hvilken organisering kreves for å gi møbler eid av offentlig sektor lengre levetid? Hvordan kan kommunen bidra til at flere innvandrere kommer raskere ut i arbeid? Hvordan kan fylkeskommunens satsning på regionens kortbanenett legge til rette for grønn, effektiv og inkluderende mobilitet? Disse spørsmålene ble drøftet under arrangementet, gjennom engasjerende diskusjoner blant de oppmøtte. Arrangementets utvalgte tema viser seg å ha tydelig relevans for Trøndelag. 

Nettverket arrangerte side-eventet med ambisjon om å mobilisere flere trønderske aktører til å samskape europeiske løsninger på regionale utfordringer gjennom verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EU sitt Horisont 2020. Til stede på arrangementet var beslutningstakere fra offentlig sektor, trøndersk næringsliv og FoU-aktører. Trøndelag har et mangfold av ressurser, verdifull kompetanse og et betydelig potensiale for innovasjon og næringsutvikling. Følgelig har regionen gode forutsetninger for å øke den trønderske deltakelsen i Horisont 2020.

Tor Ivar Eikaas, leder ved Norges forskningsråds Brusselkontor, ga deltakerne en nyttig introduksjon til Horisont 2020 og programmets muligheter for trønderske aktører. Foto: Horisont Trøndelag.