Samfunnsvitenskap og humaniora

Å fokusere på samfunnsvitenskap og humaniora er den beste måten å sikre avkastninger i samfunnet fra investeringer i forskning og teknologi.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer for samfunnsvitenskap og humaniora i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Konkurransedyktig næringsliv:
Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: