Samarbeid med industri og medlemsland

EU har til sammen 11 partnerskapsavtaler med industri og medlemsland. Det er satt opp slik at investeringene fra EU utløser en investering både fra privat sektor og medlemslandene til såkalte Joint Undertakings som fastlegger sin egen forskningsagenda.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer for samarbeid med industri og programdeltakerland i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Konkurransedyktig næringsliv:
Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: