Romforskning

Ved å fokusere på romteknologi, kan Europa opprettholde konkurranseevnen sin, og samtidig utvikle nye systemer som kan brukes i teknologi og tjenester.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer for romteknologi i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Konkurransedyktig næringsliv: