Reisestøtte til deltakelse i Horisont 2020

Norges Forskningsråd gir nå økonomisk støtte til norske aktører og bedrifter som ønsker å delta på arrangementer tilknyttet Horisont 2020, EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Kanskje kan din bedrift hente ut midler?

For å styrke norsk deltakelse i Horisont 2020, gjør Norges Forskningsråd to millioner kroner tilgjengelig for aktører fra offentlig sektor, næringsliv og FoU-miljøer som ønsker støtte til reiser og profilering knyttet til programmet. Ordningen er lansert som ett av flere virkemidler under Forskningsrådets prosjektetableringsstøtte, PES2020.

For å få tildelt støtte, må målet med arrangementdeltakelse være å få tilgang til nye nettverk, i tillegg til å profilere seg som attraktiv prosjektpartner i fremtidige Horisont 2020-søknader. Støtten, som har en støttegrense på 5 000-100 000 kroner, forutsetter også en aktiv deltakelse på arrangementene. Dette gjennom presentasjon av egne prosjektideer og interesseområder.

For mer informasjon om ordningen og hvordan man kan søke, se Forskningsrådets nettsider her.

Foto: Norges Forskningsråd.