Råmaterialer

Flere store industrier i Europa er avhengige av import av råmaterialer, og det er derfor viktig å skape trygge verdikjeder for disse materialene.

Under er  lenker til relevante arbeidsprogrammer til fagområdet råmaterialer i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: