Prosjektutviklings-workshop på Bioøkonomi i Brussel!

Partnership

Den 31.mai arrangerer ERRIN prosjektutviklings-workshop på bioøkonomi i Brussel. Trøndelags Europakontor, som er leder for Horisont 2020-Trøndelag, deltar i planleggingen og gjennomføringen av denne workshopen.

Workshopen vil ta for seg utvalgte utlysninger i Horisont 2020 innen områdert. Klikk på følgende dokument for oversikt over disse utlysningene: Bioeconomy 2017 calls

Mer informasjon og registrering for påmelding finner du på ERRIN sine sider.

Registrering for workshopen foregår på følgende måte:

  • Dersom du har en prosjektidé relatert til noen av disse utlysningene, kan du søke om å delta ved å fylle ut et skjema gjennom registreringslinken innen 7.april.
  • ERRIN sender bekreftelse på hvilke prosjektideer som har blitt valgt ut innen 15.april
  • Frist for å melde seg på som deltaker er 29.april
  • ERRIN sender ut utvalgte ideer til deltakere 29.april
  • Prosjektutviklings-workshop i Brussel 31.mai

Evalueringskriterier:

Dersom du har spørsmål om dette og ønsker å delta, ta kontakt med oss i Horisont 2020-Trøndelag, eller med ERRIN sin arbeidsgruppe for Bioøkonomi.