Påvirker Brexit Horisont 2020?

Flertallet i Storbritannia stemte for å forlate EU under folkeavstemningen i juni. Hvordan vil resultatet av denne folkeavstemningen påvirke Horisont 2020?

Forskningsrådet skriver at folkeavstemningen ikke vil få umiddelbare konsekvenser for britisk deltakelse i programmet. Norske aktører kan fortsatt samarbeide med britiske partnere som før, i minimum to år til.

EU og Storbritannia har to år, etter at Storbritannia aktiverer artikkel 50, til å forhandle utmeldingen. Hvordan dette vil påvirke Horisont 2020 avhenger av hvilken tilknytning Storbritannia velger å ha til EU etter dette.

Storbritannia kan søke om å bli assosiert medlem av Horisont 2020 etter at de går ut av EU. De vil da kunne delta i programmet på lik linje som de gjør i dag.

Hvis de ikke velger dette vil de fortsatt kunne delta i programmer som tredjeland. Dette betyr at de i de fleste tilfeller ikke vil få støtte fra EU for å delta i prosjekter, og at deltakelse i programmer må støttes av britiske myndigheter.

Det er dermed ingen som vet hvilke konsekvenser dette kan få for allerede inngåtte partnerskap. Men Forskningsrådet anbefaler at norske aktører fortsetter samarbeidet med britiske partnere uforandret.