Påmeldingsfristen til ERRIN Project Development Week er utsatt til slutten av september

Har du lyst til å søke på Horisont 2020 og trenger råd og tips til søknaden, samt mulighet til å møte potensielle prosjektpartnere? Kom til Brussel fra 20.-24. november for å være med på ERRIN Project Development Week! Påmeldingsfristen er utsatt til slutten av september. 

Arrangementet vil fokusere på alle samfunnsutfordringene under Horisont 2020:

1. Helse og demografisk endring 
2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk, ferkvannsrelatert forskning og bioøkonomi
3. Sikker, ren og effektiv energi
4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger
5. Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer
6. Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn
7. Sikre samfunn

Det vil være seminarer blant annet om 2018-2020 arbeidsprogram for energi, IKT, smarte byer, transport og tredjelands deltakelse i Horisont 2020.

Mer informasjon og påmelding her.