Ny norsk finansieringsordning for søkere til SMB Instrumentet i Horizon 2020

IN ny logo

Innovasjon Norge lanserte i forrige uke en ny norsk oppfølgings- og finansieringsordning for bedrifter som har fått godkjent sine forprosjektsøknader i SMB-delen av Horisont 2020.

Utfordringen for de bedriftene som søker programmet er at en EU-godkjenning av selve søknaden, såkalt Seal of Excellence, ikke alltid betyr finansiering fra EU. Det vil Innovasjon Norge gjøre noe med. Derfor lanseres det nå en norsk oppfølgings- og finansieringsordning for bedrifter som har fått godkjent sine forprosjektsøknader i SMB-delen av Horisont 2020.

Her kan du lese mer om saken.