Nanoteknologi, avanserte materialer og produksjonsmetoder

I tillegg til bioteknologi er nanoteknologi, avanserte materialer og produksjonsmetoder tre nøkkelteknologier i Det industrielle teknologi-programmet som skal være med på å bevare Europas konkurransekraft og gi Europa muligheten til å erobre nye markeder.

Under er relevante lenker til arbeidsprogrammer for Nanoteknologi, avanserte materialer og produksjonsmetoder i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Konkurransedyktig næringsliv: