Namsos-bedrift gjør suksess i Horisont 2020

Namsos-bedriften Salsnes Filter, som produserer teknologi for rensing av vann og avløp, har gjort stor suksess i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og er for tiden med i to prosjekter som har fått støtte.

Det ene prosjektet går under navnet Intcatch og har som mål å utvikle løsninger for overvåking av vannkvalitet og redusere forurensinger i elver, vassdrag og sjøer, mens det andre prosjektet, Smart-Plant, dreier seg om gjenvinning og gjenbruk av ressurser i avløpsrensing.

Intcatch-prosjektet ledes av Brunel University i London og består av 20 partnere fra ulike land i Europa. I tillegg til Salsnes Filter, inkluderer partnerne i dette prosjektet blant annet flere universiteter, forskningsinstitutter, bedrifter og offentlige myndigheter. Prosjektet skal gå over 3,5 år fra juni 2016, og har fått 7,5 millioner euro (70 millioner kroner) i støtte fra Horisont 2020.

Prosjektet som kalles Smart-Plant går over 4 år og mottar også ca 7,5 millioner euro i finansiell bistand fra EU. Tjueseks partnere fra ti land deltar i prosjektet, og også her er partnerne universiteter, forskningsorganisasjoner og teknologibedrifter. Prosjektet ledes fra Italia.

Nettverk er viktig
Salsnes Filter kom inn i begge nåværende prosjekter gjennom nettverket sitt, og med god hjelp og støtte fra morselskapet Trojan Technologies i Canada.

– Her som ellers handler det nok mye om å være kjent i de aktuelle miljøene, og ikke minst om å være til stede når «noe» skjer, sier Jo Terje Lestum, project controller i Salsnes Filter.

– I tillegg er det viktig at vi har noe å tilby og tilføre som har betydning og verdi for prosjektet og for partnerne, legger han til.

Ikke første gang
Firmaet har deltatt i EUs forskningsprogram også tidligere, så prosessen opp mot Horisont 2020-prosjekt var ikke helt ukjent.

– Siden vi ikke er koordinator eller hovedsøker var vår deltakelse i søknadsprosessen rettet mot beskrivelsen og budsjetteringen av de aktivitetene vi er direkte involvert i. Begge disse prosjektene er relativt forskningstunge, med stort antall partnere og omfattende arbeidspakker, forteller Lestum.

Salsnes Filter har 25 års erfaring og 43 ansatte. De har mer enn 900 systemer i operasjon rundt om i verden, og mener at støtten fra internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter har vært en absolutt nødvendighet for å komme i posisjon i internasjonale markeder med ny teknologi.

Skrevet av Ane Louise Toft Rud