Nå starter planleggingen av neste arbeidsprogramperiode i Horisont 2020!

Selv om vi bare så vidt er i gang med 2016, har planleggingen av den neste arbeidsprogramperioden i Horisont 2020 (2018-2020), allerede begynt.

Åpne konsultasjoner for arbeidsprogrammene 2018-2020 vil foregå primært i første halvdel av 2016. Hver tematiske del i programmet organiserer konsultasjoner rettet mot de aktuelle fagområdene og de respektive målgruppene.

Åpne høringer som er planlagt:

Det er spennende tider i Brussel, og midtveisevalueringen av Horisont 2020 starter allerede i tredje kvartal av 2016. Evalueringen vil dekke gjennomføringen av Horisont 2020  i perioden 2014 til 2016, og tar sikte på å rapportere om de bredere konsekvensene (impact) av EUs rammeprogram i et mer langsiktig perspektiv. Evalueringen vil se på relevans, effektivitet, sammenheng og EU merverdi av Horisont 2020. Nettbaserte offentlige høringer er ventet å åpne i februar 2017.

Mer informasjon om konsultasjoner og utarbeidelse av nåværende og kommende arbeidsprogrammer i Horisont 2020, kan bli funnet innenfor følgende tema:

Fremtidsteknologier

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Samfunnsutfordring 1 (Helse og demografiske endringer)

Samfunnsutfordring 2 (Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk, ferkvannsrelatert forskning og bioøkonomi)

Samfunnsutfordring 4 (Smarte, grønne og integrerte transportløsninger)

Samfunnsutfordring 5 (Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer)

Innovasjon i små og mellomstore bedrifter

Tilgang til risikokapital