Nå kan du laste ned alle presentasjonene fra Kickoff-møtet 10. juni

10. juni arrangerte Horisont 2020-Trøndelag sitt første nettverksmøte. Møtet ble avholdt på Statens Hus i Trondheim.

Under finner du presentasjonene som ble brukt 10. juni.

Del 1:
1. Horisont 2020-Trøndelag: prioriteringer og målsettinger: Thea Forsberg, Trøndelags Europakontor
2: Appell Trondheim kommune: Guri Hetland, Snow for the Future
Diskusjonsgrupper:
3: Diskusjonsgruppe Havrom, havromsteknologi: Frode Iglebæk, Impello Management AS
4. Diskusjonsgruppe Havrom, H2020-prioriteringer 2016-17: Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge
5. Diskusjonsgruppe Energi, H2020-prioriteringer 2016-17: Sølvi Silset, Innovasjon Norge
Del 2: 
6. Innovasjon i offentlige anskaffelser: virkemidler i EU: Christina Wår Hanssen, SINTEF IKT