Nå etableres en ny mentorordning for kommuner som vil søke Horisont 2020

Norges Forskningsråd og EU-nettverket FINN EU planlegger en ny mentorordning for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å søke Horisont 2020/Horisont Europa. Målet er å gi aktørene skreddersydd og gratis hjelp.

Tilbudet vil være for kommuner og fylkeskommuner som er spesielt motiverte for å søke Horisont 2020 eller Horisont Europa. Det blir tilbud om skreddersydd veiledning gjennom åtte workshops. 

Hva skal deltakerne oppnå?

 • Få oversikt over eksisterende og kommende Horisont-topics som samsvarer med utvalgte politisk vedtatte strategier og handlingsplaner i den kommunale virksomheten.
 • Utarbeide en one-pager for den kommunale virksomhetens prosjektidé (til bruk på for eksempel brokerage og/eller andre nettverkingsarrangementer).
 • Få tilstrekkelig kunnskap om prosjektutvikling og søknadsskriving til å kunne delta som partner i en søknad til Horisont 2020 eller Horisont Europa.
 • Få innsikt Forskningsrådets stønadsordninger knyttet til det å bygge nettverk og å utvikle gode prosjekter og skrive gode søknader.
 • Opprette kontakt med relevante nasjonale og europeiske partnere i tilknytning til den kommunale virksomhetens prosjektidé.

Krav til deltakerne?

 • Ha skriftlig forankret, både hos administrativ og politisk ledelse, at de gjennom offentlig-privat-FoU samarbeid skal utvikle ny(e) løsning(er) på en konkret utfordring.
 • Ha utarbeidet en (eller flere) strategisk(e) plan(er) eventuelt handlingsplan(er) for arbeid med utfordringen(e).
 • Ha en uttalt ambisjon om internasjonalt samarbeid og et klart ønske om et H2020- prosjekt.

Hva får deltakerne igjen for å delta?

Et skreddersydd opplegg i form av en serie med workshops over 18-24 måneder.

Tema for workshopene:

 • Hvordan lage gode forprosjekt
 • Kartlegging av aktuelle tematiske satsningsområder knyttet til den kommunale virksomhetens politisk vedtatte strategier og handlingsplaner
 • Gjennomgang av mulige topic
 • Hjelp til å finne nasjonale og europeiske partnere gjennom egne nettverk, på relevante brokerage events og/eller gjennom våre nettverk
 • Prosektutvikling og søknadsskriving
 • Muligheter for finansiell støtte fra Forskningsrådet til å bygge nettverk og til å utvikle gode prosjekter og skrive gode søknader

Hva forventes av deltakerne?
Dedikerte ressurs- og kontaktpersoner som deltar på hele workshopsserien på vegne av den kommunale virksomheten.

Skrive og sende inn minst en H2020/Horisont Europa søknad innen to år fra arbeidet begynner.

Gi målrettede tilbakemeldinger på opplegget, slik at vi kan utvikle et generelt kursopplegg til nytte for andre interesserte aktører i kommunal sektor.

Dele erfaringer fra arbeidet med andre gjennom ulike kanaler: eksempelvis workshops og seminarer, og i sosiale medier.

Interessert?

Ta kontakt med Thea Forsberg i KS ([email protected]), eller Idun Lyngstad i Forskningsrådet ([email protected]) for å få skjema for interessemelding. Frist for å sende inn interessemelding er 1. november.