Meld deg på kurs og lær hvordan utvikle gode Horisont Europa-prosjekter

15.-19. mars inviterer Norges Forskningsråd offentlige aktører til digitalt kurs. Her vil det gis innblikk i de viktigste prosessene i EU fremover, samt hvordan din organisasjon kan skape nye løsninger og kunnskap sammen med Europa gjennom EU-prosjekter.

Kurset gir en kort introduksjon til Horisont Europa, politisk bakgrunn og viktige mål. I tillegg vil det bli delt kunnskap om hva som er nytt i Horisont Europa, sammenlignet med Horisont 2020. Viktige satsinger som missions, clusters og partnerskap vil bli gjennomgått, samt viktigheten av samfunnseffekt av prosjektene. Det vil bli gitt praktiske eksempler fra tidligere Horisont 2020-søknader hvor norske miljøer har deltatt.

Kurset holdes på norsk, med kursmateriell på engelsk. Kurset kjøres i fem bolker á 1,5 timer, mandag til fredag samme uke.

Det er lagt opp i fem deler over fem dager:
1: Politikk og programmer – hva er sammenhengen?
2: Missions og partnerskap – hva og hvordan?
3: Impact og historier fra de som har fått det til – hva har de fått til?
4: Horizon Europe – hvordan finne frem?
5: Søknadsprosessen – hvordan vinne frem?

Kursdeltakelse er gratis. Påmeldingsfrist er satt til torsdag 11. mars kl. 15.00. Meld deg på her!