Lunsjmøte – Fra forskningsdrevet idé til investeringsprosjekt

Fredag 1. november inviterer Midt-norsk EU-nettverk til lunsjmøte i Trondheim. Dette for å gi regionens bedrifter og organisasjoner kunnskap om hvordan man bedre kan nyttiggjøre seg av EUs program for forskning og innovasjon.

EUs vekststrategi, Horisont 2020, forsterker innsatsen for å sikre at banebrytende innovasjoner når markedet og oppnår vekst. Målet er å lede an i den globale konkurransen om markedsskapende innovasjoner. 

EU introduserer nå to komplementære finansieringsordninger, Pathfinder og Accelerator, som tilbyr sømløs støtte fra forskning og tidlig-fase innovasjon (Pathfinder) til markedsutbredelse og oppskalering/vekst for innovative bedrifter (Accelerator). Pathfinder er rettet mot forskere, gründere og innovative oppstartsbedrifter med ideer til fremtidige og fremvoksende, banebrytende teknologier som kan ha et stort, fremtidig markedspotensial. Accelerator er ment for samme målgruppe, men som befinner seg i en langt mer moden fase med store vekstmuligheter og kapitalbehov.

Bakgrunnen for at EU intensiverer støtten til fremvoksende og vekstkraftige løsninger er at de ønsker flere innovasjoner som kan skape nye markeder, flere vekstbedrifter og flere private investeringer i innovasjonsprosjekter.

Lurer du på om disse ordningene kan passe for ditt prosjekt? Meld deg på lunsjmøtet!

PROGRAM 

10:45-11:00

Kaffe og mingling

11:00-11:15

Kort introduksjon til Horizon Europe og European Innovation Council
v/Christina Hanssen, seniorrådgiver EU, SINTEF Digital

11:15-11:45

EIC Pathfinder – fra radikale ideer til mulig markedsverdi
v/Åse Slagtern, spesialrådgiver, NCP for næringsliv, Norges forskningsråd

11:45-12:15

EIC Accelerator – markedsintroduksjon og vekst
v/Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver Innovasjon Norge NCP for SMB i Horisont2020

12:30-13:00

Avrunding – Enkel lunsj og uformell mingling

Midt-norsk EU-nettverk ble etablert i 2010, og har 2 lunsjmøter i året. Nettverket er en møteplass hvor din bedrift eller organisasjon kan få nyttig kunnskap og informasjon om EU-relaterte spørsmål. Innovasjon Norge, SINTEF, NTNU Og Norges forskningsråd står bak nettverket.

Deltakelse er gratis. Se mer informasjon og påmelding her. Påmeldingsfrist: 30. oktober kl. 12.00.