Lansering av brosjyre – Tips og triks for offentlig sektor i Horisont

Under Europadagene 2020 vil Horisont Trøndelag lansere et nytt verktøy som skal hjelpe offentlige aktører i regionen til å bli bedre kjent med Horisont Europa, kommende utgave av EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Målet med verktøyet er å senke terskelen for å tilegne seg kunnskap om programmet, samt å ta del i den europeiske kunnskapsbyggingen gjennom Horisont-finansierte prosjekter.

Europarådgiver ved Trøndelags Europakontor, Julia Seljeseth, vil presentere den nye veilederen under Europadagene 2020 i Trondheim.

Horisont Trøndelag har utarbeide en veileder for nybegynnere i Horisont-prosjekter. Gjennom en strukturert brosjyre vil motivasjonsfaktorer, støtteapparat, ressurs- og kompetansekrav bli presentert. Brosjyren er tenkt som et første steg i en lengre prosess mot å mobilisere offentlig sektor til deltakelse i Horisont Europa. Derfor vil det i brosjyren rettes oppmerksomhet mot strategiske gevinster ved å delta i et Horisont-prosjekt, fremfor å redegjøre for tekniske detaljer i søknadsprosessen.

Lanseringen av “Horisont for nybegynnere” vil finne sted onsdag 18. mars fra kl. 10.00-11.00 i Rådhussalen på Trondheim folkebibliotek. Arrangementet er åpent for alle, men spesielt relevant for aktører i offentlig sektor. Prosjektleder Julia Seljeseth (foto), Europarådgiver ved Trøndelags Europakontor, vil presentere veilederen.

Meld deg på her.

OBS! Det er trist å meddele at Europadagene 16.-20. mars, inkludert lanseringen av “Horisont for nybegynnere”, er utsatt inntil videre. Dette grunnet Covid-19 utbruddet i Europa. Her går helsen til de mange sårbare foran. Horisont Trøndelag vil meddele nytt tidspunkt for lansering av brosjyren så snart dette er avklart.