Land- og skogbruk

Grunnlaget for dette fagområdet er at det finnes et behov i primær- og prosessnæringene for å produsere mer mat, fiber og andre bio-produkter med minimale avtrykk på miljøet og utslipp av drivhusgasser.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer som er relevante for land- og skogbruk i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: