Lær å skrive EU-søknader ved Nord Universitet

Er du interessert i å søke prosjektmidler fra EU og lurer på hvordan du kan skrive en best mulig søknad? Ta et kurs om EUs virkemidler for forskning og innovasjon ved Nord Universitet.

Studiet gir kunnskap om EUs forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Kursets målgruppe er personell fra bedrifter og instituttsektor som arbeider med Forskning og utvikling (FoU), kunnskaps- og næringsparker, mastergradsstudenter samt ansatte ved høyskoler og universiteter.

Kurset går over vårsemesteret i 2018. Søknadsfristen er 8. januar.

Se Nord universitets hjemmeside om kurset her.