Kurstilbud om Horisont Europa fra Norges Forskningsråd

Forskningsrådet har en rekke kurstilbud til deg enten du er nybegynner eller allerede har lang erfaring med EU-prosjekter.

Kursene passer for deg som er forsker, EU-rådgiver ved et universitet eller høgskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor og ønsker å få mer kunnskap om mulighetene i Horisont Europa. 

Se hele kurstilbudet her

Under kursene får du:

  • Grundig opplæring i alle fasene i Horisont Europa fra prosjektsøking til rapportering etter avsluttet prosjekt.
  • Kursene blir ledet av Europa Media som har førstehåndskunnskap med å utvikle og lede vellykkede prosjekter innen Horisont Europa.
  • Tilbudet er gratis og åpent for alle, men vi tar et gebyr på 1.000 kr for registrerte deltakere som ikke møter opp. 
  • Noen av kursene holdes digitalt, mens andre kurs har fysisk oppmøte. De fleste kursene foregår på engelsk. For webinarer vil lenke til pålogging og til kursmaterialet bli sendt påmeldte deltakere noen dager før kursstart. 

Skreddersydde kurs eller veiledning?

Forskningsrådet kan også skreddersy kurs og veiledning ved behov. Ta kontakt med spesialrådgiver Inger Nordgard for mer informasjon.

Spørsmål knyttet til et bestemt område i Horisont Europa?

Du kan også ta kontakt med de Nasjonale kontaktpersonene for spørsmål knyttet opp mot bestemte områder i Horisont Europa.