Natur og miljø

Direktesending: Europadagene 2021

01 november 2021

Følg Europadagene direkte fra kl. 10.00 tirsdag 2. november.

Les mer...

EU-kommisjonen inviterer til infodager om miljø- og klimautlysningene i Horisont 2020

29 juni 2017

EU-kommisjonen inviterer til Horizon 2020 environment and resources Information Days and Brokerage Event i Brussel 8. og 9. november. Fokuset vil bli på utlysningene knyttet til klima, miljø, råmaterialer og ressursutnyttelse i arbeidsprogrammet for 2018-2020. På arrangementet vil det også bli gitt gode tips og råd for hvordan man søker på Horisont 2020, og det…

Les mer...

Interessert i å bli med på et samarbeidsprosjekt innen sirkulærøkonomi? Kom på matchmaking i Oslo 19. september!

26 juni 2017

Sirkulærøkonomi er et av flere tverrgående fokusområder i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og gir store forretningsmuligheter for europeisk næringsliv. På dette arrangementet, som vil finne sted på DOGA i Hausmannsgate 16 i Oslo 19. september fra klokken 08:30-19:00 kan du møte potensielle fremtidige internasjonale prosjektpartnere for prosjekter innen avfall, resirkulering, vann, plast og…

Les mer...

Stort potensiale for bioenergi i Europa

16 mai 2017

Det er et stort potensiale for utvikling av mer bioenergi i Europa ettersom europeiske skoger vokser med et areal tilsvarende en hel fotballbane hvert minutt, ifølge Den europeiske biomasseforeningen (AEBIOM). – Europeiske skoger vokser med 322.000 hektar i året. Det tilsvarer en økning på en hel fotballbane hvert minutt, sa Christina Calderón, markedssjef ved Den…

Les mer...

Energieffektivisering må til for å nå klimamålene for 2030

30 januar 2017

Energieffektivisering av Europas bygningsmasse og økte investeringer i grønne løsninger må til for å nå klimamålene for 2030. Det var hovedbudskapet på en konferanse EU-kommisjonen arrangerte i Brussel 18. og 19. januar.

Les mer...

Nye utlysninger innen natur- og kulturlandskap

17 desember 2016

EU-kommisjonen har lansert de nye utlysningene for naturbaserte løsninger og kulturlandskap under Horisont 2020. Søknadsprosessen åpnet 8. november, med frist 7. mars.

Les mer...