Invitasjon til innspill til siste arbeidsprogram for Science with and for Society i Horisont 2020

EU-kommisjonen har nylig publisert Open Public Consultation for innspill til neste arbeidsprogram. De som er interessert i SWafS-tematikken oppfordres til å benytte seg av denne muligheten for å kunne påvirke SwafS-utlysningene i 2018-2020.  

Les også: Interessert i Science With and for Society I H2020?

I tillegg oppfordrer Forskningsrådet til å sende kopi av svarene man gir i konsultasjonen til deres kontaktpunkt for SWafS-tematikken: Kristin Eikeland Johansen, [email protected], innen 2. juni 2016. Dette for å benytte konsultasjonen til å fremme norsk syn ytterligere, da innspill fra interesserte norske aktører vil bidra til et samlet nasjonalt innspill til neste arbeidsprogram/utlysninger for SwafS.