Invitasjon til forum om sirkulær- og bioøkonomi

Ønsker du å bli med på å søke om EU-midler til et offentlig-privat samarbeid om sirkulær- eller bioøkonomi? Hold av tirsdag 28. mai kl. 10.00-13.00! Horisont Trøndelag inviterer til forumsmøte i Rådhuset i Trondheim, for å diskutere mulige EU-søknader.

Forumets formål er å avklare interessen blant trønderske aktører for å søke på utvalgte utlysninger fra Horisont 2020. Vi tror forumet vil være av interesse for kommuner, fylkeskommunen, næringsliv, forskere, samfunnsvitere og andre aktører som er ønsket som partnere i disse utlysningene.

Under forumet vil det arbeides med to utlysninger fra Horisont 2020, som vi tror vil vekke stor interesse i Trøndelag vedrørende sirkulærøkonomi og bioøkonomi. Begge de to utlysningene har søknadsfrist i 2020.

Utlysning 1 (CE-SC5-25-2020): Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society.

Hovedutfordring: Utforme kunnskap om hvilken betydning overgangen til en sirkulær økonomi og dens positive/negative innvirkning på miljø, økonomi, samfunn og helse har for utvikling og tilpasning av ulike tilnærminger, inkludert politiske tiltak for overgangsordninger.

Utlysning 2 (FNR-15-2020): Pilot circular bio-based economy cities: sustainable production of biobased products from urban biowaste and wastewater.

Hovedutfordring: Byer må i større grad inkludere produksjon av innovative, biobaserte produkter fra bioavfall og avfallsvann i sine strategier for urban sirkulær økonomi. En pilotgruppe på 10 europeiske byer skal utforme og lansere strategi for biobasert sirkulærøkonomi i byer.

Program

09.45-10.00       Kaffe og te

10.00-10.10       Velkommen og kort presentasjon av EU-nettverket Horisont Trøndelag v/Sidsel Trønsdal, Trøndelag fylkeskommune

10.10-10.30       Sirkulærøkonomi – Strategier og satsinger i Trøndelag v/Per Erik Sørås, Trøndelag fylkeskommune

10.30-11.00       EUs strategi for sirkulærøkonomi v/Idun Lyngstad, NCP offentlig sektor, Norges forskningsråd -Offentlig sektors deltakelse i EU-prosjekter – Tips, råd, eksempler

11.00-11.30       Circular Norway – Hvordan kan vi bistå arbeidet med sirkulærøkonomi i Trøndelag? v/Leif I. Nordhus

11:30-12:45       Presentasjon av utvalgte utlysninger innen sirkulær- og bioøkonomi

  1. CE-SC5-25-2020: Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society
  2. SC2-FNR-15-2020: Pilot circular bio-based economy cities: sustainable production of biobased products from urban biowaste and wastewater

12.45- 13.00      Oppfølging og neste steg v/Lisbeth Vassaas, Innovasjon Norge

Deltakelse er gratis.

Påmelding innen mandag 27. mai. Følg denne lenken for påmelding.