Inventas fra Trondheim mottok EU-støtte gjennom Horisont 2020

Inventas AS spesialiserer seg på produktutvikling og design. I likhet med andre trønderske bedrifter har de mottatt støtte gjennom Horisont 2020.

Selskapet har sitt utspring fra NTNU i Trondheim, og har med tiden vokst til å omfatte seks kontorer i Norge.

De mottok støtte i forbindelse med arbeid med SWARMS, et EU-prosjekt med mål om å utvide bruken av farkoster knyttet til undervanns- og overflateoperasjoner. Vi tok en prat med André Ingolfsen hos Inventas for å høre om hvordan de opplevde denne prosessen.

Kan dere fortelle litt om arbeidet dere gjør, og hvordan midlene dere har mottatt i forbindelse med Horisont 2020 har bidratt til arbeidet deres?

I SWARMS-prosjektet har vårt arbeid bestått i å utvikle en design-guideline til avanserte systemer. I dette tilfellet, planlegging, styring og kontroll av en undervannssverm av ulike autonome fartøy, sier Ingolfsen.

– H2020 prosjektet har bidratt til å fremskynde og løfte vår satsing på UX-utvikling for avanserte systemer og B2B-markedet.

UX er et begrep som beskriver brukeropplevelse (User eXperience), og B2B-markedet beskriver et marked for transaksjoner mellom virksomheter.

André Ingolfsen hos Inventas. Foto: www.inventas.no

Hvordan ble dere obs på mulighetene for støtte fra Horisont 2020?

– Vi kjente til denne ordningen fra tidligere søknadsprosesser, samt avdelinger og datterselskap som har deltatt i EU-prosjekt tidligere.

Omtrent hvor mye ressurser brukte dere på hele søknadsprosessen?

– Vi brukte omtrent en halv stilling over en periode på 4-5 måneder fra første møte i konsortiet til søknaden var sendt inn i sin endelige form.

På spørsmål om de støtte på spesielle utfordringer som kan være verdt å nevne, opplyser Ingolfsen at den største utfordringen var å sette seg inn i regelverk og dokumentasjonskrav, samt sørge for at selskapet ble registrert i EU-systemet. I tillegg var rapporteringskrav mer omfattende enn forventet.

– Men når en er kommet inn i disse tingene går det greit. Det er viktig å ha en dedikert person i selskapet som er administrativt ansvarlig mot EU og prosjektet, sier Ingolfsen.

Vil dere anbefale andre trønderske bedrifter å benytte seg av mulighetene innen Horisont 2020?

  – Absolutt.

Du kan lese mer om Inventas AS og deres arbeid her.

 

Skrevet av: Øyvind Gressetvold