Internasjonalt samarbeid

Europa produserer den største andelen av forskning i verden, og voksende økonomier verden over intensiverer innovasjon og forskning. Europa kan derfor bidra med både opplæring av forskere, være med på å løse globale utfordringer, og samarbeide tettere med små og mellomstore bedrifter.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer for internasjonalt samarbeid i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Konkurransedyktig næringsliv:
Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: