Interessert i Science With and for Society i H2020?

last ned

EU-kommisjonen arrangerte nylig en brokerage-event på kommende utlysninger i “Science With and for Society” (SWAFS) i Horisont 2020.

I denne linken finner du alle presentasjonene fra brokerage eventen med informasjon om de ulike utlysningene i programmet. Tema som dekkes er:

  • Science Education
  • Public Engagement
  • Ethics
  • Gender
  • Open Science

Om SWAFS:

Hovedmålet med SWAFS er å bygge et effektivt samarbeid mellom forskning og samfunn, rekruttere nye talenter til forskningsmiljøene og å koble fremragende vitenskap med sosial bevissthet og ansvar.

I følge Kommisjonen vil SWAFS-programmet være svært viktig for å kunne løse de europeiske samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor. Gjennom dette programmet ønsker EU å bygge kapasitet og utvikle innovative måter å koble forskningen tettere på samfunnet. Dette vil gjøre forskning mer attraktivt (særlig for unge mennesker), øke samfunnets appetitt for innovasjon, og åpne opp for flere forsknings- og innovasjonsaktiviteter .

Målet er at alle samfunnsaktører (forskere, innbyggere, politikere, næringsliv etc.) skal være i stand til å samarbeide under hele forsknings- og innovasjonsprosessen for å oppnå bedre resultater som speiler europeiske verdier, behov og forventninger. Denne tilnærmingen til forskning og innovasjon kalles Ansvarlig Forskning og innovasjon (RRI).