Infrastruktur for forskning

Infrastruktur for forskning innebærer et ønske om å støtte utviklingen av verdensledende infrastruktur for forskning i Europa, integrere disse i internasjonale nettverk og videreutvikle e-infrastruktur

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer for infrastruktur for forskning i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Fremragende forskning: