Informasjonsmøte om Horisont Europa og Interreg i Oppdal

Horisont Trøndelag-nettverket, Trøndelags Europakontor og Trøndelag Fylkeskommune ønsker velkommen til infomøte om europeiske FoUI-muligheter for aktører i Oppdalsregionen, onsdag 5. oktober.  

Møtet vil gi en introduksjon til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, samt en presentasjon av det regionale EU-nettverket, Horisont Trøndelag, og hvordan dette nettverket kan bistå lokale aktører som ønsker å rette blikket mot europeiske prosjekter.

I tillegg vil det bli gitt informasjon om de nye interregprogrammene, med vekt på Interreg Sverige-Norge.

Les mer og meld deg på her.